آدرس: تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فرصت شیرازی - پلاک 30 - طبقه سوم
تلفن: 66439123 - 66439124 - 66439125 - 66439126
فکس: 66566749