رفرنس استاندارد ها

  1. صفحه اصلی
  2. رفرنس استاندارد ها

ماده مرجع Reference Material (RM)

ماده یا جسمی که یک یا چند ویژگی ارزشی آن چنان همگن و تثبیت شده اند، که می توان آن را جهت کالیبراسیون یک وسیله یا دستگاه، ارزیابی یک روش اندازه گیری یا اندازه گیری مقادیر مواد به کار برد.

ماده مرجع گواهی شده Certified Reference Material (CRM)

ماده مرجعی که همراه با گواهی ای است که در آن یک یا چند ویژگی ارزشی ماده مرجع توسط فرآیندی که ارتباط آن با واحدهای اندازه گیری این ویژگی ها به دقت قابل ردیابی و شناسایی است که در آن مقادیر این ویژگیهای ارزشی قید و گواهی شده و میزان عدم قطعیت هر یک از مقادیر تأیید شده با تعیین میزان عدم قطعیت اعلام شده است.

رفرانس استاندارد داروئی USP – BP – EP – صنایع شیمیایی

رفرانس استاندارد داروئی USP – BP – EP European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard US Pharmacopoeia (USP) Reference Standard British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard تهیه رفرنس استانداردهای یا استانداردهای مرجع داروئی (reference standard) طبق MM,USP,BP-EP مصرفی در آزمایشگاههای دانشگاهها ، آزمایشکاههای صنایع غذایی، آزمایشکاههای سموم و پسدیسایدها ، آزمایشکاههای صنایع دارویی و آزمایشکاههای صنایع آرایشی بهداشتی با استانداردهای مرجع MM, USP, BP, EP این مجموعه آمادگی دارد این رفرانس استاندارد ها را با قیمت مناسب و مدت سی روز کاری در اختیار کلیه دانشگاهها و صنایع داروئی و غیره قرار دهد. رفرانس استاندارد دارویی و ناخالصی داروئی و ورکینگ استاندارد بر پایه USP – BP – EP European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard US Pharmacopoeia (USP) Reference Standard British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard لذا درصورت نیاز به استانداردها با داشتن مشخصات کامل رفرانس استاندارد مورد نیاز با کارشناسان ما و یا صفحه تماس با ما  تماس بگیرید و سفارش خود را ثبت نمایید.

فهرست
Call Now Buttonتماس سریع