کارشناسان فروش

null

سمیرا اسلامی

مدیر فروش<br /> شماره تماس : ۰۹۹۱۴۴۱۱۳۶۷<br /> ایمیل : eslami@mayanshimi.com

null

حسن امینی

مدیر تضمین کیفیت<br /> شماره تماس :۰۹۹۱۴۴۱۱۳۷۴<br /> ایمیل : amini@mayanshimi.com

null

سارا افشاری

کارشناس ارشد<br /> شماره تماس :۰۹۹۱۴۴۱۱۳۷۱<br /> ایمیل : s.afshari@mayanshimi.com

null

صالح پیرزاده

کارشناس فروش<br /> شماره تماس : ۰۹۹۱۴۴۱۱۳۶۶<br /> ایمیل : pirzadeh@mayanshimi.com

null

زهره روشنی

کارشناس فروش<br /> شماره تماس : ۰۹۹۱۴۴۱۱۳۶۵<br /> ایمیل : roshani@mayanshimi.com

null

مینا زردادی

کارشناس فروش<br /> شماره تماس : ۰۹۹۱۴۴۱۱۳۶۸<br /> ایمیل : zardadi@mayanshimi.com

null

مهدیه پیروز

کارشناس فروش<br /> شماره تماس :۰۹۹۱۴۴۱۱۳۶۹<br /> ایمیل : pirouz@mayanshimi.com

null

کتایون محمودی

کارشناس فروش<br /> شماره تماس : ۰۹۹۱۴۴۱۱۳۷۰<br /> ایمیل : mahmoodi@mayanshimi.com

null

آرزو نجات

کارشناس فروش<br /> شماره تماس :۰۹۹۱۴۴۱۱۳۷۴<br /> ایمیل : nejat@mayanshimi.com

null

هنگامه هرسینی

کارشناس فروش<br /> شماره تماس : ۰۹۹۱۴۴۱۱۳۷۶<br /> ایمیل : harsini@mayanshimi.com

فهرست
Call Now Buttonتماس سریع